Propozice k závodu

 

P R O P O Z I C E

k přípravě, organizaci a provedení nočního vytrvalostního a orientačního závodu tříčlenných týmů z řad složek IZS, studentů škol bezpečnostně právního zaměření a zdatnou veřejnost o délce cca 50 km a 30 km

5. ročník Pochod zdatnosti TRIVIS“

1.  Základní ustanovení

Tým musí absolvovat stanovenou trasu 50 km podle přidělené mapy s cílem zvládnout trasu v plném rozsahu pěším způsobem, co nejrychleji, přes kontrolní stanoviště a s plněním úkolů na některých kontrolních stanovištích.

Tým musí absolvovat stanovenou trasu 30 km podle přidělené mapy s cílem zvládnout trasu v plném rozsahu pěším způsobem, co nejrychleji, přes kontrolní stanoviště.

 

Termín:                       27. 4. – 28. 4. 2024

Místo:                         Jihlava a okolí Jihlavy ve směru SZ (trasa),  objekt TRIVIS Jihlava,                                             Brněnská 2386/68 (start, cíl a zázemí pro týmy)

Příjezd účastníků:    Brněnská 2386/68, Jihlava, N 49,3971774, E 15,6067924

Přihláška:                    zaslat do 17. 4. 2024 na: email: ladislavnagy@seznam.cz

V přihlášce uvést: název týmu, trasu, jméno a příjmení, datum narození, telefonní spojení na velitele týmu

Přihlášku lze stáhnout na: www.trivisjihlava.cz/brannyzavod/pochodzdatnosti,

www.trivispraha.cz/pochodzdatnosti.

 

  1. Technická ustanovení

Stanovená trasa:    silnice II. třídy, lesní cesty, polní cesty, turistické cesty, středně členitý terén s převýšením 405 m.  Trasy musí tým absolvovat ve stanoveném pořadí (okruh).

Mapa:   každý tým obdrží v den startu mapu s topografickými souřadnicemi, s vyznačením startu, cíle a kontrolních bodů

Informace k přesunu:    budou předány veliteli týmu na úvodním briefingu před startem s veškerými informacemi k závodu a samotnému přesunu

ZÁKAZ:       použití přístroje GPS a mobilních zařízení k orientaci v terénu

 

  1. Materiální zabezpečení

Ústroj:   vhodná pro uvedenou dobu (noc a klimatické podmínky), délku přesunu (cca 50 km a 30 km), činnost týmů (kontrolní body na trase 50 km)

Povinná výbava jednotlivce:  vhodná ústroj, obuv a reflexní vesta, svítilna pro činnost v noci, jídlo a pití dle vlastního uvážení, průkaz pojištěnce

Povinná výbava týmu:           2 x svítilna pro přesun v noci, buzola, vhodný batoh, mobilní telefon (pro případ nouze),  krizová obálka se spojením na pořadatele (obdrží tým na startu)

Doporučená výbava:              spací pytel a karimatka, spaní na tatami (k odpočinku po závodě, lze ponechat v místě startu a cíle), zdravotnický materiál (k ošetření nohou apod.)

Parkování vozidel:                 veškerá vozidla lze parkovat v uzavřeném areálu školy

 

  1. Zdravotnické zabezpečení

Jednotlivec a tým                   účast závodu na vlastní nebezpečí

Zdravotní dohled                   tým zdravotníků zabezpečující kontrolní stanoviště

 

  1. Časový program

První den 27. 4. 2024

do 10.00 hodin     příjezd organizačního sboru (místo startu a cíle)

10.00 – 14.00 hodin                příprava stanovišť

14.00 – 15.00 hodin                prezence týmů

15.00 – 16.00 hodin                příprava týmů k plnění úkolů

16.30 hodin                            nástup k zahájení závodu                                                                       17.00 hodin                            START 1. týmu

další týmy startují á 5 minut

Druhý den 28. 4. 2024 – 10.00 hodin průběh závodu

10.30 hodin                            nástup k vyhlášení výsledků

11.00 hodin                            ukončení závodu

Kontaktní osoba:

Za TRIVIS Jihlava                 Mgr. Ladislav NAGY, ladislavnagy@seznam.cz, 602 568 717

Za TRIVIS Praha                   Bc. Milan KOTOUČ, milan.kotouc@email.cz

Za TRIVIS Jihlava                                                           Za TRIVIS Praha

Ředitel školy                                                                     Ředitel školy

Ing. Dušan HASOŇ                                        PeadDr. et Mgr. et Bc. Jan DALECKÝ, MBA