Propozice k závodu

 

P R O P O Z I C E

 

k přípravě, organizaci a provedení nočního vytrvalostního a orientačního závodu
tříčlenných týmů z řad složek IZS, studentů škol bezpečnostně právního zaměření a zdatnou veřejnost o délce cca 50 km
„4. ročník Pochod zdatnosti TRIVIS“

1. Základní ustanovení
Tým musí absolvovat stanovenou trasu podle přidělené mapy s cílem zvládnout trasu
v plném rozsahu pěším způsobem, co nejrychleji, přes kontrolní stanoviště a s plněním úkolů
na některých kontrolních stanovištích.

 

Termín: 18. – 19. 3. 2023

 

Místo: Jihlava a okolí Jihlavy ve směru SZ (trasa),
objekt TRIVIS Jihlava, Brněnská 2386/68 (start, cíl a zázemí pro týmy)
Příjezd účastníků: Brněnská 2386/68, Jihlava, N 49,3971774, E 15,6067924

 

Přihláška: zaslat do 10 3. 2023 na:
email: ladislavnagy@seznam.cz
V přihlášce uvést: název týmu, jméno a příjmení, datum narození,
telefonní spojení na velitele týmu a členy týmu
(přihlášku lze stáhnout na www.trivisjihlava.cz/pochodzdatnosti,
www.trivispraha.cz/pochodzdatnosti).

 

Startovné: 100,- Kč/osoba, platba v místě prezence v den závodu,
studenti a zaměstnanci TRIVIS škol – účast zdarma

 

2. Technická ustanovení
Stanovená trasa: silnice II. třídy, lesní cesty, polní cesty, turistické cesty, středně
členitý terén s převýšením 405 m.
Trasu musí tým absolvovat ve stanoveném pořadí (okruh).
Mapa: každý tým obdrží v den startu mapu s topografickými
souřadnicemi, s vyznačením startu, cíle a kontrolních bodů
Informace k přesunu: budou předány veliteli týmu na úvodním briefingu s veškerými
informacemi k závodu a samotnému přesunu
ZÁKAZ: použití přístroje GPS a mobilních telefonů, chytrých telefonů
apod. k orientaci v terénu

3. Materiální zabezpečení
Ústroj: vhodná pro uvedenou dobu (noc a klimatické podmínky), délku
přesunu (cca 50 km), činnost týmů (kontrolní body)

 

Povinná výbava jednotlivce: vhodná ústroj a obuv
reflexní vesta
svítilna pro činnost v noci
jídlo a pití dle vlastního uvážení
průkaz pojištěnce

Povinná výbava týmu: 2 x svítilna pro přesun v noci
buzola
vhodný batoh
mobilní telefon (pro případ nouze)
krizová obálka se spojením na pořadatele (obdrží tým na startu)
Doporučená výbava: spací pytel a karimatka, spaní na tatami
(k odpočinku po závodě, lze ponechat v místě startu a cíle)
zdravotnický materiál
(k ošetření nohou apod.)

 

Parkování vozidel: veškerá vozidla lze parkovat v uzavřeném areálu školy

 

4. Zdravotnické zabezpečení
Jednotlivec a tým účast závodu na vlastní nebezpečí
Zdravotní dohled tým zdravotníků zabezpečující kontrolní stanoviště

 

5. Časový program
1. den 18. 3. 2023 do 10.00 hodin příjezd organizačního sboru
(místo startu a cíle)
10.00 – 14.00 hodin příprava stanovišť
do 15.00 hodin prezence skupin
15.00 – 16.00 hodin příprava týmů k plnění úkolů
15.00 – 15.30 hodin briefing pro velitele týmů
16.30 hodin nástup k zahájení závodu
17.00 hodin START 1. týmu
další týmy startují á 5 minut
17.00 –
2. den 19. 3. 2023 – 10.00 hodin průběh závodu
10.30 hodin nástup k vyhlášení výsledků
11.00 hodin ukončení závodu

 

Kontaktní osoby:
Za TRIVIS Jihlava Mgr. Ladislav NAGY, ladislavnagy@seznam.cz, 602 568 717
Za TRIVIS Praha Bc. Milan KOTOUČ, milan.kotouc@email.cz