Přihláška

stáhnout přihlášku pro rok 2023

zaslat do 10 3. 2023 na email: ladislavnagy@seznam.cz (nagy@trivis.cz)

V přihlášce uvést: název týmu, jméno a příjmení, datum narození, telefonní spojení na velitele týmu a členy týmu