4. ročník Branného závodu – 22.9.2022

P R O P O Z I C E

 

V rámci Týdne mobility (Zdravé město Jihlava) proběhne všestranný orientační závod tříčlenných týmů z řad žáků 8. a 9. tříd základních škol Kraje Vysočina a OPEN závod tříčlenných týmů dospělých

  1. ročník „Branný závod Jihlava“

 

  1. Základní ustanovení

Tříčlenný tým musí absolvovat stanovenou trasu podle přidělené mapy s cílem zvládnout trasu v plném rozsahu během nebo pěším způsobem, podle mapy, co nejrychleji a v rámci stanoveného časového limitu. Cílem je vyhledat kontrolní stanoviště pomocí přidělené mapy  a splnění úkolů na těchto kontrolních stanovištích podle zadání jednotlivých disciplín.

 

Organizátor:               TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava s. r. o. a Statutární město Jihlava

Termín:                      22. září 2022

Místo:                         Jihlava – Velký Heulos, ZOO Jihlava.

Sraz účastníků:          Velký Heulos, amfiteátr podle časového programu viz. níže.

Přihláška:                   zaslat do 15. 9. 2022

na email:                     nagy@trivis.cz

V přihlášce uvést: vysílající škola, název týmu, jméno a příjmení závodníků, datum narození, telefonní spojení na vedoucího týmu

  1. Technická ustanovení

Stanovená trasa:                  středně členitý terén lesoparku Heulos s převýšením 405 m.

Trasu musí tým absolvovat ve stanoveném pořadí (okruh s kontrolními body) a v kompletním složení.

Mapa:                                     každý tým obdrží v den startu mapu s topografickými souřadnicemi, s vyznačením startu, cíle a kontrolních bodů. Trasu lze absolvovat bez buzoly. Orientace v terénu je možná jen podle přidělené mapy.

Informace k přesunu:           přesné informace budou předány v den závodu v rámci úvodního seznámení se závodem.

Kontrolní body:                     na každém kontrolním bodě musí tým splnit úkol podle zadání jednotlivých stanovišť (fyzický, technický a vědomostní charakter).

 

ZÁKAZ:                                 použití přístroje GPS a mobilních telefonů, chytrých telefonů apod. k orientaci v terénu. Trasu musí absolvovat celý tým společně pěším způsobem, bez použití jiných prostředků (kola, koloběžky apod.).

 

  1. Materiální zabezpečení

Vybavení:                                    vhodná pro uvedenou pohybovou aktivitu a klimatické podmínky v den závodu, délku přesunu (cca 4 km), činnost týmů (kontrolní body včetně „Spartana“ – proběhnutí vodou).

Povinná výbava jednotlivce: vhodná ústroj a obuv;

jídlo a pití dle vlastního uvážení;

průkaz pojištěnce;

(drobné občerstvení pro závodníky bude zabezpečeno).

Parkování vozidel:                 veškerá vozidla lze parkovat v areálu Velký Heulos.

 

  1. Zdravotnické zabezpečení

Jednotlivec a tým                   účast závodu je na vlastní nebezpečí.

Zdravotní dohled                   tým zdravotníků zabezpečující kontrolní stanoviště.

 

  1. Časový program        07.00 – 08.30 hodin příprava stanovišť

                                               08.00 – 08.30 hodin   prezentace týmů

                                               08.30 – 09.00 hodin   poučení týmů

                                               09.00 hodin                slavnostní zahájení závodu

                                               09.15 hodin                START 1. týmu dle rozlosování

                                                                                   Další týmy á 5 minut

                                                                                   (je možná úprava dle počtu týmů)

                                               11.00 hodin                OPEN závod dospělých

                                               09.15 – 13.00 hodin   průběh závodu

                                               14.00 hodin                vyhlášení výsledků

                                                          

Kontaktní osoba:

Za TRIVIS Jihlava – Mgr. Ladislav NAGY, nagy@trivis.cz, 602 568 717